Fotoserie

De Inspraakavond(2005)

Maarn
Rotterdam
Amsterdam
Odijk
Berkel en Rodenrijs
Rotterdam
Amstelveen
Maarn
Amsterdam
Leiden
Castricum
Amsterdam
Haarlem
Amsterdam
Andijk
Zundert
Purmerend

INSPRAAKTAAL:

Opschalen
Win-win situatie
Meenemen
Klankbordgroep
Pilotproject
Structuurplan
Verticale doorwerking
Nimby reactie
Startnotitie
Inkaderen
Zienswijze
Motiveringslast
Probleemverkenning
Haalbaarheidsstudie

Besteksvoorbereidingen
Vigerende bestemmingsplan
Extensief ruimtegebruik
Masterplanfilosofie
Programma van eisen
Opwaardering
Stedebouwkundige inpassing
Entreegebied
Transparantie
Materialisering
Beeldkwaliteit
Kwalitatieve oplossing van de kwantitatieve opgave
Inbrijlocatie
Duaal gevoel

Oplossingsrichting
Masterplan
Randvoorwaarden
Nadruppeldagen
Terinzagelegging
Tautologisch vertrekpunt
Belevingswaardenonderzoek
Versnippering
Preliminaire Verkenning
Finale belangentoets
convergerend werken
Kwaliteitsslag
Maatschappelijk rendement
Terugkoppeling

Vogelsang
Amstelveen
Utrecht
De Volkskrant, Oktober 2005
Tiel
Katwijk
Sassenheim
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Lisse
Amersfoort
Leiden
Amsterdam Zuid-Oost