Boek
Fotoserie

Cutting Edges(2016)

metĀ Gijs van den Berg

We delen 33.883 vierkante kilometer Nederland. Lang niet genoeg om alle wensen der ruimtelijke ordening netjes naast elkaar te zetten. Functionele doelen en groene verfraaiing leven vaak op gespannen voet. Onmin tussen klimop en muur, mot tussen brievenbus en conifeer en de hoge haag in gevecht met Heras hekwerk.